Krzysztof Kołacz

Podcasting. Marketing. Gadżety. | Bo czemu nie?

Pomimo i wbrew wszystkiemu.

 • Kto? Krzysztof Kołacz
 • Robię to, co kocham jako: Podcaster, redaktor, brand manager, biegacz, pasjonat kaw specialty.
 • Mam: 30 lat
 • Pochodzę z: Polski

🎙 Jestem twórcą jednego z najpopularniejszych podcastów technologicznych w Polsce – „Bo czemu nie?”. Wydawcą newslettera „The Menu Bar”. Redaktorem „iMagazine”. Brand Managerem FreshMaila. Biegam. Parzę i piję kawy z segmentu specialty.

Wprawiam tematy w ruch. Wierzę, że każda spotkana osoba nas zmienia, dlatego powinniśmy być dla siebie przydatni. Łączę zamiłowanie do technologii i języka, współtworząc iMagazine. Pasjonuje mnie rynek kawy z segmentu specialty, w której towarzystwie lubię słuchać historii innych. Ci rozpoznają mnie po mojej pasji do marki Apple. Biegam. Często z podcastami, których słucham od ponad dekady.

Moje mocne strony

1) Naprawianie/ Restorative: Jeśli popełnię błąd – wyciągam wnioski i szukam drogi do poprawy. Chcę pomagać innym. Trudno mi zaakceptować, że nie zawsze tę pomoc przyjmują.

2) Dyscyplina/ Discipline: Fascynuje mnie produktywność i zarządzanie sobą w czasie. Planuję, rewiduję, rezygnuję – aby działać skuteczniej. Nie akceptuję chaosu.

3) Ukierunkowanie/ Focus: Wyznaczam cele. Nie boję się przekraczać własnych granic. Zdarza mi się przesadzić – staram się iść dalej.

4) Indywidualizacja/ Individualization: Jestem obserwatorem. Kocham poznawać mocne strony innych. Fascynuje mnie "inność" każdego z nas. Wierzę, że każdy pojawia się obok po coś. Walczę z egoizmem.

5) Aktywator/ Activator: Nie marnuję czasu. Lubię wprawiać sprawy w ruch. Odpoczywam w ruchu. Na koniec dnia, świat ocenia nas za to, co zrobiliśmy, a nie o czym pomyśleliśmy.

POBIERZ PEŁNY RAPORT "Strenghts Finder Report" (ENG).pdf

Poznaj moje pasje

iMagazine

 • Dziennikarz,
  FELIETONISTA „iMagazine”

Bo czemu nie?

 • Podcaster
  Biegacz

Doświadczenie/ Experience

 • FreshMail

  Brand Manager 2020 – dziś/today

  1) Bieżąca współpraca z zespołem marketingu, podwykonawcami oraz innymi zespołami w organizacji, nad wspólnym tworzeniem działań marketingowych.
  2) Analiza wyników i efektywności zrealizowanych projektów.
  3) Koordynacja i egzekucja procesów promocyjnych nowych funkcji.

  Responsible for:
  1) creating brand strategy, including the setting of style guides, brand guidelines, brand vision and value proposition for short as well as long term.
  2) cooperating with the marketing team, subcontractors, and other teams in the organization
  3) analysing the results and effectiveness of completed projects
  4) coordinating and executing promotional processes for new functions

 • Podcast „Bo Czemu Nie?”

  Owner/ Producer 2017 – dziś/ today

  Twórca i prowadzący jednego z trzech najpopularniejszych i największych podcastów technologicznych w Polsce. „Bo czemu nie?” dociera do ponad 200 000 unikatowych słuchaczy.


  Owner and producer of "Bo czemu nie?" podcast – one of the biggest podcast in Poland about technology and productivity (200 000+ unique listeners).

 • iMagazine, Warszawa

  Redaktor/ Editor 2014 – dziś/ today

  1) Redagowanie miesięcznika iMagazine oraz kwartalnika Connected Magazine.
  2) Przygotowywanie artykułów, oraz felietonów, o tematyce technologicznej i społecznej.
  3) Współorganizacja cyklicznych spotkań z czytelnikami, a także relacji ze wszystkich konferencji firmy Apple w ciągu roku.
  4) Testowanie i recenzowanie urządzeń oraz oprogramowania.
  5) Relacjonowanie konferencji technologicznych, krajowych i zagranicznych.

  1) Publishing iMagazine monthly and Connected Magazine quarterly journals.
  2) Preparing articles about novelties in technology.
  3) Reporting from technology conferences, domestic and foreign.

 • Podcast „MiMcast”

  Host/ Producer 2020-2021

  Prowadzący podcast Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – „MiMcast”, traktujący
 o tematyce miejskiej, urbanistyce i codziennych wyzwaniach mieszkańców Krakowa.

  Host and producer of "MiMcast" podcast – The Museum of Urban Engineering’s polish show about cities, urbanism, and life in the city.


 • Summer Agency

  IT Project Manager 2019-2020

  1) Nadzorowanie rozwoju projektów IT (zakres, budżet, cele biznesowe klientów).
  2) Prowadzenie projektów IT w metodyce Agile/ Scrum oraz Waterfall
(hardware, embedded, mobile development).
  3) Wycenianie projektów IT (software development).
  4) Współtworzenie wizji projektów na drodze warsztatów i negocjacji.
  5) Budowanie i utrzymywanie silnych relacji z klientami.
  6) Optymalizowanie i tworzenie procesów związanych z tworzeniem
i rozwojem oprogramowania w firmie.
  7) Praca z klientami z branż: healthcare, finansów, paliwowej oraz IoT z Polski i świata.

  Responsible for:
  1) supervising development of IT projects (scope, budget, clients' business goals)
  2) managing IT projects in the Agile/Scrum and Waterfall methodology
(hardware, embedded, and mobile applications)
  3) making quotes for IT projects (software development)
  4) helping stakeholders find the right vision for the project during workshops
  5) building and maintaining strong relationships with clients
  6) optimizing and creating software development processes in the company
  7) cooperating with international clients in the following industries:
healthcare, finance, fuel, and IoT

 • ANSWEAR.com

  Konsultant ds. wdrożeń 2019

  1) Doradztwo w dziedzinie trendów e-commerce/ m-commerce.
  2) Przeprowadzanie audytów obecnych i rekomendowanie nowych rozwiązań dla platformy ANSWEAR.com (zwłaszcza w obszarze m-commerce oraz poprawy usability).
  3) Komunikacja z działem IT i partnerami zewnętrznymi.
  4) Bug tracking

  Responsible for:
  1) consulting of the new e-commerce and m-commerce trends
  2) making audits of the current solutions and recommending new improvements
for ANSWEAR.com platform (especially in the m-commerce and usability area)
  3) communication with IT teams and external partners

 • Miquido, HQ Kraków

  Account Executive 2018-2019

  Słuchanie potrzeb klientów. Pomaganie im w przeniesieniu ich biznesu na wyższy poziom, poprzez tworzenie oprogramowania. Troska o każdy etap procesu jego produkcji.

  Listening to our clients' needs. Helping them move their businesses to the next level
and software transformation. Taking care of every step in the production process.

 • Miquido, HQ Kraków

  Test Manager 2016-2018

  1) Zarządzanie zespołem QA.
  2) Organizowanie i koordynowanie procesu QA.
  3) Komunikacja z klientami w sprawach procesu testowego.
  4) Czytanie, rozumienie i poprawne interpretowanie wymagań
biznesowych i technicznych.
  5) Zapewnienie weryfikacji jakości kodu.
  6) Monitorowanie i modyfikowanie procesu testowego w ramach
zapewnienia maksymalnego rozwoju zespołu QA.
  7) Weryfikowanie i dochodzenie przyczyny napotkanych problemów.
  8) Współpraca z klientami takimi, jak: HelloFresh, Imagination Technologies, Universal Studios, Play, Tui.

  Responsible for:
  1) managing QA team
  2) organising QA process in the company
  3) communication with clients in terms of tests
  4) reading, understanding and correctly interpreting business
and technical requirements
  5) code quality assurance and verification
  6) evaluating test processes and procedures
and making recommendations for improvement
  7) performing investigative testing on issues on spot as required
  8) cooperating with clients like HelloFresh, Imagination Technologies, Universal Studios, Play, Tui


 • Miquido, HQ Kraków

  Software Tester 2014-2016

  1) Testowanie aplikacji mobilnych na platformach: iOS, Android oraz Windows Phone.
  2) Testowanie stron internetowych: RWD, Selenium, Sauce Labs, GhostLab, Cross Browser Testing, testy manualne.
  3) Tworzenie scenariuszy i przypadków testowych (TestRail, TestLink, JIRA, LeanKit).
  4) Estymacja zadań (Asana, JIRA, Scrum).
  5) Komunikacja z zespołem QA oraz z zespołami po stronie klienta.
  6) Raportowanie i analiza pracy.
  7) Współpraca z klientami takimi, jak: Aiir, Bank Smart, Monetas, Picniic, Skyscanner, Vheda Health.

  Responsible for:
  1) manual testing of mobile applications on the iOS and Android platform
  2) website testing (RWD, Selenium, Sauce Labs, GhostLab, Cross Browser Testing, manual tests)
  3) preparing test scenario and creating test cases (TestRail, TestLink, JIRA, LeanKit)
  4) scheduling tasks (Asana, JIRA, Scrum)
  5) communicating with the QA team and client side
  6) reporting and analyzing workflow
  7) creating and developing the team's strategy
  8) cooperation with clients like Aiir, Bank Smart, Monetas, Picniic, Skyscanner, Vheda Health

Edukacja/ Education

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

  Magisterium/ Masters Degree – Public Relations 2014-2016

  Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna/ Journalism and Social Communication

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

  Licencjat/ Bachelor – Public Relations 2011-2014

  Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna/ Journalism and Social Communication

 • Toastmasters International

  Certyfikowany mówca publiczny i zaawansowany lider 2017-2019

  Public speaker and advanced leader: Certified by Toastmasters International Communication and Lidership Program

Inspirują mnie/ Inspirations

Nie masz żadnego wpływu na to, czy będziesz akurat najmądrzejszym człowiekiem w pomieszczeniu. Masz za to wpływ na to, czy będziesz najciężej pracującym człowiek w pomieszczeniu.

Casey Neistat

368

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są.

Abe Lincoln

Pozostań nierozsądny. Pozostań nienasycony.

Steve Jobs

Apple

Królewski to przywilej dobrze czynić, źle być za to ocenianym.

Marek Aureliusz

Cesarz. Filozof. Stoik.

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest stworzyć ją.

Peter Drucker

Management consultant

Kreatywności nauczyły mnie problemy.

Stefan Batory

Wielki książę litewski

Zainspiruj mnie!

Twoje imię i nazwisko

@Złap mnie